Tekstvak: Klus in en om huis

Informatie

Komt u langs voordat u een offerte uitbrengt?

· Uiteraard. Ik kan u namelijk beter adviseren als ik de situatie ter plekke heb gezien.


Zijn er kosten verbonden bij het uitbrengen van een offerte?

· De offerte is in principe vrijblijvend, en geheel gratis en (indien niet anders is afgesproken) 30 dagen geldig. Indien een opdracht uitblijft behoud ik wel het recht om gemaakte reis-, ontwerp- en/of calculatiekosten in rekening te brengen.


Indien blijkt, dat er tijdens het uitvoeren van een opdracht verborgen gebreken zijn, wat dan?

· Dan wordt dit doorberekend als meerwerk. Tenzij het van dien aard is dat het niet te maken valt door Klus in en om huis, dan zal dit uitbesteed worden aan een gespecialiseerd bedrijf. Gelukkig komt dit (bijna) nooit voor.

 

Waarom een klusbedrijf en geen aannemer?

· Een aannemer is voor de wat grotere bouwkundige en constructieve werkzaamheden. Een klusbedrijf is over het algemeen wat kleinschaliger van opzet en vaak goedkoper dan een aannemer.

 

Mijn leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden.

 


Klus in en om huis

Master Keulenstraat 61

8603 EL SNEEK

Mijn adres:

telefoon 0515-431617

mobiel:06-47395697

e-mail: jacquesbootsma@klusinenomhuis.nl

Voor

Na

kvK Leeuwarden 011555596

BTW nr. NL045292346B01